Annely Soots

Tervisekooli juht, õppejõud, toitumisterapeut

Olen toitumisteraapia pioneer Eestis. Selle teemaga hakkasin tegelema seoses oma lapselapse tõsise haigusega. Kuna Eestist ei olnud võimalik vajalikke spetsialiste leida, siis tänu oma arstiharidusele ning õdede õpetamise kogemusele hakkasin ise toitumisteraapiat õppima ning mõne aasta möödudes juba ka teisi õpetama.

Töötan igapäevaselt Tervisekooli juhi ja õppejõuna ning võtan vastu kliente toitumisterapeudina. Õpetan toitumise, nõustamise ja terviseedendusega seotud teemasid, soovi korral viin läbi ka psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimise ning suhtlemise alaseid koolitusi. 2009. aastal lõpetasin toitumisterapeudi õppe täies mahus ning sooritasin eksami. 2011-2016.a. olen läbinud hulganisti täiendkoolitusi Bioloogilise Meditsiini vallas.

Pean ennast holistiliseks terapeudiks. Vaatlen inimest biopsühhosotsiaalse tervikuna ning sellele olen ka oma õpetuse koolis üles ehitanud. Olen lõpetanud arstiteaduskonna ja psühholoogia eriala ülikoolis, olen õppinud psühhoteraapiat täiendkoolitusena, käinud kaks aastat sotsiaaltöö magistrantuuris ning õpetanud mitukümmend aastat õdesid, olen ka diplomeeritud refleksoloog ning Yumeiho massöör (3 dan, 2016). Olen osalenud väga paljudes eakate ja puudega inimeste ning koduhoolduse ja-õenduse alastes projektides, k.a. üleeuroopalistes.

Olen Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutaja ning juhatuse esimees. Tegelen aktiivselt toitumisnõustamise ja -teraapia edendamisega ning selle teema propageerimisega Eestis.